App - Hur attesterar jag tid i appen?

För att attestera tider behöver du vara Admin i systemet. Om du vill att även arbetsledare ska kunna attestera tider så kan vår support aktivera det åt dig.

Öppna appen och tryck på "Tidrapport". Där trycker på fliken "Attestera tid".

Tryck på kalender-ikonen för att välja period du vill attestera (1)

Välj sedan användare som du vill attestera tid för (2). Du kan välja en enskild användare eller flera.

Du kan även välja om du bara vill se oattesterade tidrapporter eller samtliga tidrapporter.

Tidrapporterna sorteras per användare.

Du kan attestera enskilda tidrapporter genom att trycka på låset bredvid varje tidrapport (3). Eller så kan du attestera samtliga tidrapporter för en användare genom att trycka på låset bredvid användarens namn (4).