Hur skapar jag ett nytt projekt?

Du kan skapa nya projekt på ett par olika sätt:

Klicka på projekt i menyn. Högst upp till höger hittar du knappen "Skapa projekt". När du klickar på den öppnas formuläret för att skapa ett nytt projekt.

1. Märkning: Det namn du vill ge projektet. EX, Husrenovation, Garagebygge, Vattenskada. Det är denna märkning + projektID som era anställda kommer se i appen, så försök ge projekten tydliga namn för att göra det lättare för era anställda att tidrapportera på rätt projekt.

2. Kundinformation: Du kan antingen söka i ditt kundregister, eller skapa en ny kund genom att klicka på + till höger i fältet.

3. Arbetsställe: Används oftast om arbetsplatsen skiljer sig från kundens adress

4. Start och slutdatum: Fyll i den uppskattade projektlängden

5. Offererat belopp: Om det är ett fastprisjobb kan du fylla i den avtalade summan här.

6. Knyt till offert: Här kan du koppla ditt projekt till en redan skapad offert. Det avtalade priset från offerten fylls då i i det offerterade beloppet (5).

7. Mer: Här kan du fylla i:

Vår referens: Vem på er bolag som ansvarar för projektet

Byggarbetsplats ID: 13 tecken lång kod som fås från Skatteverket. Används för att aktivera E-liggare på projektet.

Kundens Ordernr: Om er kund kräver en specifik referens på sina fakturor, vanligt när man jobbar mot större bolag, så kan ni fylla i den här. Det ni fyller i här kommer med som en referens på alla fakturor som skapas i projektet.

8. Skapa: Klicka här för att skapa projektet