Hur skapar jag planerad tid i kalendern?

Planera upp en vecka

Kalendern är ett bra verktyg för att få en översikt av vad som ska göras framöver.

Här kan du planera upp din egen och medarbetarens tid. Du kan även se pågående och planerade projekt. 

Topraden i kalendern visar pågående projekt. Det visas max 3 projekt som standard. Om du har mer än 3 projekt igång samtidigt, och vill se alla, så klickar du på “Visa fler projekt” (1) uppe i högra hörnet.

Det finns 2 sätt att skapa en ny planerad tid.

  1. Klicka på Skapa Planerad tid (2) uppe i högra hörnet.
  2. Du kan även klicka, och dra, direkt i kalendern, t.ex från 07:00-11:00. När du släpper så kommer fönstret “Skapa ny planerad tid”.

Välj Projekt, arbetsmoment, och de medarbetare som ska jobba på det. Du kan även välja om du vill inkludera ett meddelande.

Om samma uppgift ska utföras flera gånger kan du välja att upprepa händelsen. Välj då mellan Dagligen, Veckovis eller Anpassad. Välj sedan slutdatum för när du vill sluta upprepa händelsen.

När du är klar klickar du på "Spara".

Färger

Om du har flera projekt igång samtidigt, eller om du har flera medarbetare som jobbar under samma tider, rekommenderar vi att du färgkodar projekt eller medarbetare för att få en bättre översikt.

Via filtren (3) till vänster kan du då enkelt få en översikt över ett specifikt projekt eller medarbetares tid genom att antingen klicka på färgerna, eller via menyerna.


Översikt

Du kan välja om du vill se en enskild dag, vecka eller månad (4) i vänstra hörnet av kalender.


Schema för medarbetare

När dina medarbetare går in i appen kan de trycka på kalendern uppe i vänstra hörnet. Det laddas då ner en pdf-fil med alla kommande tider, platser och projekt som de är inbokade på.