Kan jag se mina tider jag rapporterat tidigare?

För att se vilka tider du rapporterat tidigare trycker du på "Tidrapport". Därefter scrollar du ner längst ner och trycker på den svarta knappen ”Visa inrapporterad tid”. Du kommer nu få upp ett diagram som visar den aktuella veckan. Självklart kan du ändra vecka genom att trycka på pilarna eller välj period genom att trycka på datumen. 

Om du vill se dina inrapporterade tider för ett specifikt projekt så väljer du projektet i menyn “Välj projekt”.

Om du vill göra några ändringar i en tidrapport så kan du trycka på pennan vid tidrapporten, och kommer då till Redigera Tidrapport där du kan göra förändringar och spara dem.